torsdag 23 februari 2012

Intervju med Patrik Dahlqvist, vd på Medfield Diagnostics AB inför notering på Aktietorget.Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Bolaget Medfield Diagnostics AB genomför nyemission under perioden 20-februari – 27-mars 2012 och kommer därefter att listas på AktieTorget för daglig handel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar