fredag 5 oktober 2012

Redigeringssupport under Olympiska Spelen i London 2012Under 34 dagar i juli och augusti hade jag ett uppdrag som redigeringssupport under OS i London.
Uppdragsgivare var det spanska produktionsbolaget Olympic Broadcasting Services (OBS) som är Host Broadcaster för OS.
Jag jobbade på Olympic News Channel (ONC) som är en del av OBS.
I mitt uppdrag ingick att hjälpa 42 fotograf/redigerare, 20 redigerare och 6 videojournalister med att lösa problem och ge support på redigeringsprogramvaran och i arbetsflödet.

Vi var två personer som delade på uppdraget. Vi jobbade i skift för att täcka upp större delen av dygnet. Med hjälp av fjärranslutning till alla redigeringar på de olika arenorna runt om i Storbritannien så kunde vi hjälpa genom att visa direkt i deras egen redigering om dom kört fast och inte kunde hitta en viss funktion t.ex.

Det var ett mycket intressant och stimulerande uppdrag som jag aldrig kommer glömma.

För redigering användes Avid Newscutter och Media Composer med Interplay. För insamling användes Panasonic P2-kameror.

Jag har tidigare haft liknande supportuppdrag åt Sveriges Television i Stockholm och runt om på SVT´s distrikt.

torsdag 23 februari 2012

Intervju med Patrik Dahlqvist, vd på Medfield Diagnostics AB inför notering på Aktietorget.Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Bolaget Medfield Diagnostics AB genomför nyemission under perioden 20-februari – 27-mars 2012 och kommer därefter att listas på AktieTorget för daglig handel.